Platje Havenkantoor en Vloedplanken

Uit STVWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

't Platje[bewerken]

Hotel-café De Maas
Plaquette Watersnoodramp 1953
Op de foto staat, op het Westerhoofd, het hotel-café 'De Maas', later beter bekend als “het Platje”. Nu zit er al jaren een Chinees restaurant. De Vlaardingse Stoombootmaatschappij had vanaf 1868 regelmatige diensten tussen Vlaardingen en Rotterdam, maar ook van Vlaardingen naar Maassluis, Schiedam en naar de Zuidhollandse eilanden (o.a. naar Den Bommel, de z.g. Bommelsche boot, en naar Den Briel. De aanlegplaats van de boten was bij hotel het Platje. Hier kwam later tevens een KLM-agentschap.

Aan de zijkant van het gebouw (zijde Deltahotel) is een plaquette aangebracht waarop is aangegeven tot hoe hoog het water kwam bij de watersnoodramp in 1953.

Havenkantoor[bewerken]

Havenkantoor met links 'het Platje'
In het gebouw naast het hotel-restaurant was het havenkantoor van de gemeente Vlaardingen gevestigd.

De steeg daarnaast leidde naar de rijwielstalling voor de werknemers van de B.P.M. die dan met de “heen en weer” naar de overkant gingen. Tot 1904 stond op die plaats de molen “De Hoop”. In het pand rechts van de steeg zijn de winkels van L. Brons gevestigd. De naam van de winkel was “ 's Lands End”. Dit was de eerste winkel in Vlaardingen die ook ’s avonds open was.
Achtergrondinformatie

  • Bij het Hoofd vertrok de veerdienst naar Brielle.
  • De Vlaardingse Stoombootmaatschappij had nauwe banden met de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij , en met de Rotterdamsche Electrische Tramwegmaatschappij (RETM), die naar de Zuid-hollandse eilanden reed. De Vlaardingse Stoombootmaatschappij is in 1895 opgeheven.
  • Onder het restaurant, op de begane grond, was een wachtruimte waar men op de boot kon wachten.
  • De winkel “ 's Lands End” is later verhuisd naar de Joubertstraat, en is nu gevestigd in de Callenburgstraat 41, waar eerst het eerste ziekenhuis van Vlaardingen was.

Vloedplanken[bewerken]

Vloedplanksleuven
Zowel bij de ingang van het Chinese restaurant als bij de deur van de woning aan de Westhavenkade 97 (?) zijn nog de sleuven zichtbaar waarin de zgn. vloedplanken kunnen worden aangebracht. Onlosmakelijk verbonden aan de vloedplanken was vroeger het kleihuis waar de klei bewaard werd voor het afsmeren van de planken.


Achtergrondinformatie

  • Bij hoogwater liep, en loopt soms nog steeds, het Hoofd onder water. Het water kan dan tot tegen de huizen staan. Een beschermings-maatregel tegen wateroverlast in de huizen is het plaatsen van vloedplanken. Bij de woning Westhavenkade nr. 97(?) kan je de sleuven die aangebracht zijn om de planken tussen te zetten nog vinden.
  • Vloedplanken: Als er echt hoog water dreigt te komen waardoor grote gebieden langs de Waterweg en verder stroomopwaarts zouden kunnen overstromen is er tegenwoordig de mogelijkheid vlak bij Hoek van Holland de waterkering dicht te draaien. Op dat moment wordt de hele Waterweg afgesloten, niet alleen voor het water, maar ook voor de scheepvaart. Vanwege de economische belangen zal deze maatregel dus alleen bij echte noodzaak worden genomen.
  • Kleihuis: Tijdens hoogwater, wanneer vloedplanken voor ramen en deuren werden geplaatst om het wassende water tegen te houden, werden de kieren van de vloedplanken dichtgesmeerd met klei en zand. De gemeente had hiervoor altijd een grote hoeveelheid klei/zand in voorraad. De klei lag opgeslagen in een hok in het magazijn van het gebouw Gemeentewerken dat stond tegen over de Rijkestraat. In de volksmond werd het gebouwtje waar klei/zand werd opgeslagen het “Kleihuis” genoemd.

Bron: Ach lieve Tijd 1000 jaar strijd tegen het water; Vlaardingen toen, Visserij- en stadsbeeldenWijzigingen

--Werkgroep Rivierzone, oktober 2013: Initiële versie